Skolmiljö
: En studie kring hur olika elever upplever sin skolmiljö

 • Jessica Persson
 • Joakim Nilsson

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Abstract

  I denna studie utreds hur elever i verksamheten upplever sin skolmiljö, utifrån förhållandena mellan elev och pedagog, elev och elev/grupp, pedagog och föräldrar och elev och föräldrar.

  Ur elevernas perspektiv framkommer vilka situationer som upplevdes som goda -respektive konfliktfyllda i skolmiljön. Elevernas svar på frågorna var det resultat varpå vi grundade våra slutsatser.

  Enkäten delades ut i två klasser i år 5 och fem klasser i år 6. Två av klasserna från skolår 6 kom från en skola som låg på landsbygden. Övriga klasser gick på skolor som låg centralt inne i en stad.

  I undersökningen deltog 137 elever, varav: 73 tjejer och 64 killar

   Från skolår 5 var det sammanlagt 41 elever, varav: 24 tjejer och 17 killar

   Från skolår 6 var det sammanlagt 96 elever, varav: 49 tjejer och 47 killar

  Från staden var det sammanlagt 102 elever, varav: 54 tjejer och 48 killar

   Från landet var det sammanlagt 35 elever, varav: 19 tjejer och 16 killar

  Undersökningen visar att det inte var någon större skillnad på svarsalternativen mellan tjejer och killar, mellan elever från staden eller från landet eller mellan elever från skolår 5 och skolår 6. Undersökningen visar även att eleverna arbetar bäst när det är tyst och lugnt i klassrummet.Ämnesord

  : skolmiljö, läromiljö, psykosocialmiljö, barns tankar
  Tilldelningsdatum2010-juni-30
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLena Bäckström (Handledare) & Håkan Sandgren (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)
  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • uppsats

  Citera det här

  '