Skoluniform - fördelar och nackdelar med skoluniform i relation till mobbning
: En intervjustudie med lärare

 • Monika Jovanovska
 • Anders Lowén

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Kläder och identitet är starkt förknippade eftersom människan mer eller mindre är beroende av kläder, åtminstone på våra breddgrader. Med kläder visar vi också vilka vi är och vilken grupp vi tillhör. Vår studie syftar till att undersöka hur lärare förhåller sig till ett införande av obligatorisk skoluniform. Fokus ligger på hur ett införande av obligatorisk skoluniform påverkar eleverna i relation till mobbning. Metoden som användes var kvalitativ och datainsamlingen skedde genom tio intervjuer. Intervjuerna berörde frågor med anknytning till teorier kring mobbningens orsaker samt även påverkan på skolans elever vid ett införande av obligatorisk skoluniform. I resultatet framkom det ett flertal faktorer som ett införande av obligatorisk skoluniform för med sig. Slutsatsen av vår studie blev att det fanns både för och nackdelar för skolan och dess elever med skoluniform. Nackdelar som framkom var bland annat att eleven fråntas sin identitet då den inte kan framhävas genom klädsel. Fördelarna med skoluniform är att ingen avviker genom klädseln och därmed kan mobbningen minskas.

  Tilldelningsdatum2006-aug.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '