Skolutvecklande specialpedagoger
: en intervjustudie med specialpedagoger och rektorer

  • Johanna Eklund
  • Jenny Hedin

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Tilldelningsdatum2019-juli-11
OriginalspråkSvenska
HandledareLisbeth Ohlsson (Handledare) & Carin Roos (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Specialpedagogiskt program

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • specialpedagog
  • rektor
  • specialpedagogik
  • skolutveckling

Citera det här

'