Skolutveckling ur flera perspektiv
: en studie om hur specialpedagoger i förskolan definierar och arbetar med skolutveckling

 • Veronika Björk
 • Anna Lindberg

Examensarbete: Magisterexamen

Tilldelningsdatum2019-juni-19
OriginalspråkSvenska
HandledareAnnette Byström (Handledare) & Carin Roos (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Specialpedagogiskt program

Kurser och ämnen

 • Pedagogik

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • förskola
 • proaktiv
 • skolutveckling
 • specialpedagog
 • specialpedagogik

Citera det här

'