Skvallrets effekter
: En studie om upplevelser kring skvaller och skvallrets positiva men även negativa effekter

 • Lauritz Bertilsson
 • Jasmine Welander

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Hur organisationer och individer upplever fenomenet skvaller är en fråga som har undersökts i denna studie. Studien har fokuserat på arbetsmiljön som individerna upplever och deras erfarenheter av begreppet. En stor del av vardagen spenderas på arbetet, där man kommunicerar med andra människor och delar med sig av sådant som man går och funderar över, detta kan både vara negativa men även positiva aspekter. Syftet med studien är att undersöka ifall skvaller kan vara både negativt och positivt för individen men även för organisationen och hur de individerna förhåller sig till skvaller. Studien har använt sig av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Det har intervjuats totalt 11 deltagare som har olika positioner på fyra olika företag, positionerna är chefer, facket, HR och medarbetare. Dessa positioner är tänkta att representera den största delen av de positioner som kan finnas på ett kontor. Intervjuerna har analyserats med hjälp av tematisk analys, vilket resulterade i ett antal återkommande teman som sedan har legat till grund för diskussionen av resultatet. Återkommande teman inkluderar upplevelser kring skvaller, tillit och relationer, kultur och normer, grunden till skvaller, ledarskap samt hantering av skvaller. Resultatet visade att trots att de flesta deltagarna initialt såg skvaller som något negativt, insåg de under intervjuernas gång att det även kan ha positiva aspekter som inte tidigare hade övervägts. Därmed bidrar studien till en fördjupad förståelse av skvallrets dynamik, inklusive dess uppkomst, hantering och potentiella positiva effekter. Dessa insikter väcker också frågor och reflektioner kring skvallrets roll som ett verktyg som både organisationer och individer kan använda till sin fördel, snarare än att enbart betrakta det som negativt.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareCalle Rosengren (Handledare) & Vesa Leppänen (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Personal- och arbetslivsprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Arbetslivsstudier (50903)

Nyckelord

 • skvaller
 • arbetsmiljö
 • organisationskultur
 • tillit
 • ledarskap
 • normer

Citera det här

'