Slumpen i texten
: en begreppshistorisk studie av slump

 • Magnus Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna uppsats har som mål att undersöka hur begreppet slump har använts i olika typer av litteratur. Jag kommer fokusera på själva begreppet, och inte fenomenet som sådant och använder mig därför i denna uppsats av begreppshistoriska metoder och teorier.

  Slumpen berörs ofta i vår tid - både i det talade språket och i litteraturen – och begreppets användningsområde är ibland bredare – eller smalare – än dess egentliga mening, om det nu ens finns en sådan. Slump definieras i Nationalencyklopedin som ''inom sannolikhetsteorin benämning på det oförutsägbara.'' Mitt intresse för ämnet ligger i att identifiera olika historiska definitioner av samt olika syner på slumpen. Även i vår tid betyder slumpen något annat i matematisk mening än i folkmun. Tyke och Fortuna är två gestalter som fått bära lyckans, ödets och slumpens fenomen, men vad har hänt sedan dess? Vem har burit slumpens namn?

  Tilldelningsdatum2015-jan.-28
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnna Nilsson Hammar (Handledare) & Henrik Rosengren (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Kurser och ämnen

  • Historia

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Historia (60101)

  Nyckelord

  • historia
  • slump
  • teori

  Citera det här

  '