Små barns kommunikation i leken

 • Ida Harrysson
 • Frida Larsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsen handlar om hur små barn kommunicerar i leken, där fokus är på barn upp till tre år, de barn som ännu inte har ett fungerande verbalt språk. I litteraturdelen beskrivs forskning om små barn som kommunicerar på olika sätt. Studien är gjord på två förskolor där videoobservation använts som metod. Valda observationer har därefter analyserats utifrån frågeställningen. Slutresultatet visar att små barn använder sig av olika sorters kommunikation för att kunna göra sig förstådda. De kommunicerar bland annat via blickar, joller, gester, kroppsspråk och med hjälp av föremål. Resultatet visar även hur viktigt det är att ge de rätta leksignalerna som annars lätt kan missuppfattas och skapa osäkerhet eller konflikter mellan barnen. I diskussionen tas det upp om de olika observationerna som innehåller leksignaler, handgripligheter, blickar, imitation, verbalt språk, gester, tidigare erfarenheter och gemenskap kring föremål.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '