Småföretagarnas Bootstrapping
: en kvantitativ studie om hur småföretagens bootstrappinganvändning förklaras utifrån företagens livscykel

 • Anton Karlsson
 • Pontus Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Arbetslösheten i Sverige uppgick under 2017 års första månad till 7,3 procent. En aktuell faktor för att minska arbetslösheten är entreprenörskap. Entreprenörskap är en viktig del i utvecklingen för att driva småföretag. Småföretagen svarar för en betydande del av Sveriges sysselsättning, men lider av låg överlevnadsgrad. För att öka sannolikheten för överlevnad använder många småföretag olika bootstrappingmetoder. Syftet med bootstrapping är att finna lösningar på resursbehov och kan därför ses som ett alternativ till externa finansieringsmedel. Förutsättningarna för användning av finansiella bootstrappingmetoder varierar utefter vart i företagslivscykeln företagen befinner sig. Syftet med denna kandidatuppsats är således att förklara vilka bootstrappingmetoder svenska småföretag använder utifrån företagens livscykel. För att kunna uppnå studiens syfte och skapa en generell bild över forskningsområdet har studien genomförts med en kvantitativ forskningsansats genom ett positivistiskt forskningssynsätt. Studien har undersökt 115 småföretag i Sverige genom en enkätundersökning. Genom att studera teorier kring småföretagens kapitalstruktur samt resursanskaffning skapades en grund för att utforma studiens huvud- samt underhypoteser kring finansiell bootstrapping och företagslivscykeln. Det huvudsakliga resultatet från studien är att användningen av finansiella bootstrappingmetoder förändras genom företagslivscykeln. Studien kan även påvisa att vissa bootstrappingmetoder används mer relativt andra i respektive livscykelstadier.

  Tilldelningsdatum2017-juni-21
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSven-Olof Yrjö Collin (Handledare) & Timurs Umans (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Kurser och ämnen

  • Bank och finans

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • finansiell bootstrapping
  • företagslivscykeln
  • småföretagens kapitalstruktur
  • småföretagens resursbehov

  Citera det här

  '