Smartphone-kalendrar inom “Personal Ecology of Artifacts”
: En studie kring akademiska studenters planering av tid med hjälp av smartphone-kalendrar

 • Isa Eriksson
 • Fanny Westergren

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

I den här studien har vi undersökt användbarheten av smartphone-kalendrar i förhållande till högskolestudenters “Personal Ecology of Artifacts”. Eftersom den tekniska utvecklingen går snabbt framåt behövs ny forskning för att fylla den kunskapsluckan om smartphone-kalenderns design för tidsplanering, vilket vi utforskar på akademiska studenter. Vårt syfte med undersökning är att kartlägga vad det är som fungerar, respektive inte fungerar med de smartphone-kalendrarna som används hos studenter. För att ta reda på det har vi genomfört en kvalitativ undersökning där vi höll i en fokusgrupp. De positiva och negativa egenskaperna som vi har sett i användbarheten utifrån vårt empiriska material, är det vi slutligen kommer att presentera

Tilldelningsdatum2018-juli-10
OriginalspråkSvenska
HandledareKerstin Ådahl (Handledare) & Martin Wetterstrand (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Digital design

Kurser och ämnen

 • Informatik

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning (50804)

Nyckelord

 • smartphone kalendrar
 • informatik
 • design
 • planering
 • studenter
 • gränssnitt

Citera det här

'