SME företagens tillvägagångssätt för investeringsbedömningar och val av finansiering
: analys av de bakomliggande resonemangen

 • Anel Delic
 • David Razarian

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för SME företagens val av finansiering och val av kapitalbudgeteringsteknik.  Vidare är syftet att se hur finansieringsvalet och valet av kapitalbudgeteringsteknik förhåller sig till varandra. Detta är viktigt av anledningen att SME företagen bidrar till sysselsättningsskapandet i samhället, och finansieringsvalet och användandet av kapitalbudgeteringstekniker kan vara fundamentala för deras bidrag. För att erhålla en djupare förståelse har ett kvalitativt tillvägagångssätt valts där sju tillverkande SME företag i Sverige intervjuats. De huvudsakliga resultaten är följande, (1) SME företag använder mestadels återinvesterat kapital och undviker att finansiera investeringar från utomstående finansiella institutioner. Vidare, (2) användes mindre sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker oavsett valet av finansieringskälla. Däremot, (3) upplever SME företagen en finansiell press från finansiella institutioner när de lider av likviditetsbegränsningar. Detta resulterar i att SME företagen lägger en payback period på investeringen för att tillgodose kraven från de finansiella institutionerna. Denna uppsats avslutas med riktlinjer för framtida forskning. 

  Tilldelningsdatum2015-juni-29
  OriginalspråkSvenska
  HandledareEmil Numminen (Handledare), Zahida Sarwary (Handledare) & Håkan Jankensgård (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • sme
  • kapitalbudgeteringsteknik

  Citera det här

  '