SMEs hållbarhetsrapportering
: Utvecklingen och institutionaliseringen av en ny nordisk standard

 • Anna Persson
 • Tiffany Persson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Hållbarhet har blivit ett viktigt område i samhället vilket har medfört att det efterfrågas hållbarhetsrapportering av företagen. Det krävs en standard som företagen kan utgå ifrån när de utför hållbarhetsrapportering. Hållbarhetsrapporteringsstandarder finns för stora företag men har länge efterfrågats för SMEs. Numera finns det även för SMEs eftersom Nordic Sustainability Reporting Standard (NSRS) lanserats. Syftet med de här studien är att analysera varför Nordic Sustainability Reporting Standard har utvecklats, hur standarden har utvecklats, vilka aktörer som varit involverade, vad standarden innehåller och möjligheterna till att institutionalisera standarden. Studien använder kvalitativa forskningsmetoder i form av dokumentanalys och semistrukturerade intervjuer. Studiens resultat visar att många aktörer är delaktiga när en standard tas fram i Norden. Det finns tre huvudaktörer: NSRSorganisationen, NAF och Nordic Innovation. Utöver dessa deltar även branschorganisationer och andra externa aktörer. Genom att NSRSorganisationen involverat flera aktörer ökar sannolikheten att standarden kommer institutionaliseras på marknaden och ge företagen som använder standarden legitimitet. Studien kommer med fyra bidrag. Det första bidraget är att studien undersöker hållbarhetsrapportering i SME segmentet. Det andra bidraget är att interaktioner vid regelskapande i Norden förklaras. Det tredje bidraget är att ge en förståelse för SMEs hur de ska använda NSRS. Det sista bidraget är att NSRS innehåll presenteras av en extern part.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareCaroline Pontoppidan (Handledare), Elias Bengtsson (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Företagsekonomi
 • Redovisning och revision

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • frivillig hållbarhetsrapportering
 • Global Reporting Initiative
 • hållbarhet
 • hållbarhetsrapportering
 • Nordic Sustainability Reporting Standards
 • små och medelstora företag

Citera det här

'