SMS-lån – marknadsmässig eller abnorm kredit?

 • Lina Gustafsson
 • Lina Kvist
 • Sara Moberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Med bakgrund mot den ökade penningutlåningen och nya tekniken har det för denna uppsats varit intressant att undersöka den nya typen av kredit, SMS-lån. Detta är en relativt ny kredit på marknaden och krediten är synnerligen samhällsdebatterad. Frågor som diskuteras är om SMS-lån är en skuldfälla och om den är en ockerliknande kredit. Därför är det intressant huruvida den är lik andra krediter på den svenska kreditmarknaden eller om den är så pass extrem att den inte går att passa in i ett mönster som generellt skulle gestalta alla typer av krediter.

  Syftet är att undersöka om SMS-lånen avviker från andra krediters utformning och beteende. För att realisera detta syfte har krediten jämförts med andra krediter på marknaden. Detta har gjorts med hjälp av fokus på olika dimensioner såsom kreditprövning, säkerhet, kredittid och ränta. För att plocka fram de olika dimensionernas innehåll har det genomförts intervjuer som har kompletterat dokumentstudier.

  SMS-lånen har i jämförelse med de andra krediterna visat sig vara avvikande. Utifrån de dimensioner som studerats har ett generellt mönster för krediter framträtt. SMS-lånen skiljer sig avsevärt i den effektiva räntan varför krediten inte har kunnat placeras i detta mönster.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '