Snacka för att greppa begreppet!
: Fyra lärares bruk av och syn på språk och kommunikation i matematikundervisningen

 • Sofia Boman
 • Sophie Steneberg

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Kommunikation och matematiskt språkbruk skiljer sig åt i matematikklassrummet beroende på hur lärare och elever agerar. I denna studie har syftet varit att bidra med ökad förståelse för kommunikationen som förekommer i matematikundervisningen, samt för synen på hur formella och informella matematiska begrepp används av fyra lärare i matematikundervisningen. Syftet har även varit att bidra med fördjupad kunskap genom att undersöka dessa fyra lärares uppfattningar om kommunikation samt om betydelsen av att sammanlänka elevernas informella vardagsspråk med ett formellt, matematiskt språk. Frågeställningen vi utgått ifrån är vilka formella och informella begrepp som förekommer under en lärarledd genomgång under en matematiklektion, hur lärarna ser på användning och betydelse av de formella och informella begrepp som förekommer i matematikundervisningen. Vi ville även se på vilket sätt läraren omvandlar elevernas vardagsspråk till formellt, matematiskt språk under genomgången och vilka uppfattningar dessa fyra lärare har om betydelsen av att sammanlänka elevernas informella vardagsspråk med ett formellt, matematiskt språk. 

  Tilldelningsdatum2017-juli-11
  OriginalspråkSvenska
  HandledareIngemar Holgersson (Handledare), Catarina Wästerlid (Handledare) & Barbro Bruce (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Speciallärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • matematik
  • matematikundervisning
  • vardagligt matematiskt språk
  • formellt matematiskt språk
  • begrepp
  • kommunikation
  • relation

  Citera det här

  '