Social bakgrund och studier på högskola
: En fallstudie om social bakgrund och högskolestuderande.

 • Camilla Frank

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Sammanfattning

  Denna uppsats handlar om den sociala bakgrundens betydelse för högskolestudier. Uppsatsen bygger på olika teorier som finns inom klassteorin bland annat av Marx, Weber, Bourdieu. Samt har även annan litteratur och teorier används inför fallstudien. Den socioekonomiska indelningen är viktig att studera för att komma ifrån klassindelningen. Jag har både använt mig av svenska socioekonomisk indelning från SCB och Goldthorpes klasschema.

  Syftet med uppsatsen är att förstå hur studenter värderar högskolestudier i förhållande till samhällsklass, detta med tyngdpunkten på den sociala bakgrundens betydelse. Jag har utifrån min teori gått ut med en enkät och en intervju till studenter som läser första året på högskolan.

  I analysen framgick det att den sociala bakgrunden har betydelse. Studenterna kände att de fick stöd hemifrån, även om deras föräldrar inte hade läst på högskola. Att läsa på högskola var för de flesta studenterna i min undersökning något som de gjorde för sin egen skull och för sin personliga utveckling.

  Tilldelningsdatum2005-apr.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Sociologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '