Social inkludering för nyanlända elever i fritidshemmet
: lärarnas strategier

 • Ahmad Waheid
 • Chelline Showe

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i fritidshem främjar den sociala inkluderingen för nyanlända elever. Tidigare forskning framhäver skolsystemets avgörande roll när det gäller att hantera och inkludera nyanlända elever för att uppnå framgångsrik social inkludering. Det är värt att notera att inom ämnet fritidshem fanns det inte tillräckligt med tidigare forskning som direkt behandlade hur lärare främjar social inkludering för nyanlända elever. Därför har denna studie i huvudsak baserats på insikter kopplade till skolmiljön. Forskningen betonar även betydelsen av gemenskap samt framgångar och utmaningar inom arbetet med nyanlända elever, där språk, kommunikation och solidaritet går hand i hand. Kvalitativa intervjuer har genomförts för denna studie, där underliggande teman och mönster har utforskats med sju respondenter från olika skolor i södra Sverige. I resultatet framgår det att lärare i fritidshem delar en gemensam syn på hur den sociala inkluderingen för nyanlända elever beaktas. Likheterna som framkommit
inkluderar betoningen av språkets betydelse för nyanlända elevers inkludering och utveckling samt de strategier som lärare använder för att övervinna språkbarriärer och främja den sociala inkluderingen.
Tilldelningsdatum2023-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareTanya Uhnger Wünsche (Handledare), Maria Rosberg (Bedömande lärare) & Sara Lenninger (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • Elever
 • Fritidshem
 • Fritidslärare
 • Inkludering
 • Interkulturellt
 • Nyanlända
 • Sociokulturellt
 • Språk

Citera det här

'