Social Kompetens – Vägen till anställning?

 • Malin B. Andersson
 • Vendela Muhrén

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vårt syfte med den här uppsatsen är att undersöka hur personalrekryterare ser på begreppet Social Kompetens i samband med rekrytering, framförallt vid rekrytering av människor som i sitt yrke arbetar för människor, tillika serviceyrken. Innan vi påbörjade uppsatsen antog vi att den Sociala Kompetensen var viktig för att kunna få anställning. Vi har i studie 2, som är vår huvudsakliga studie, genomfört sju intervjuer med människor som i sitt yrke rekryterar och genomför anställningsintervjuer. Då det existerar liten forskning kring förekomsten av Social Kompetens i platsannonser valde vi även att göra en sådan undersökning, studie 1, som till viss del även låg till grund för urvalet av intervjupersoner till studie 2. I platsannonser efterfrågas Social Kompetens främst för tjänster där man arbetar för människor, vård/omsorg/läraryrken, men även inom serviceyrken. Personalrekryterare använder inte begreppet Social Kompetens vid utformning av kravprofiler för platsannonser och det är vanligare att personalrekryterare inte efterfrågar Social Kompetens i platsannonser än att de gör det. Trots detta är den Sociala Kompetensen oftast en avgörande faktor för om individen faktiskt får anställning eller inte men definitionen av Social Kompetens är inte entydig bland personalrekryterare.

  Tilldelningsdatum2008-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '