Social media influencers - why we cannot ignore them
: An exploratory study about how consumers perceive the influence of social media influencers during the different stages of the purchase decision process

 • Linda Gashi

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Tilldelningsdatum2017-okt.-19
  OriginalspråkEngelska
  HandledareHeléne Tjärnemo (Handledare) & Sven-Olof Yrsjö Collin (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Kurser och ämnen

  • Internationellt företagande och marknadsföring

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Citera det här

  '