Social rekrytering
: en kvalitativ studie som behandlar fyra organisationers och fyra professionella aktörers tankar om rekrytering oc sociala medier.

 • Linda Erlandsson
 • Lina Larsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Detta är en kvalitativ studie som behandlar relationen mellan sociala medier och rekrytering, så kallad social rekrytering. Vi har genomfört intervjuer med personer från företag och offentliga organisationer kring deras användande av social rekrytering. Vi har även intervjuat fyra professionella aktörer som arbetar med sociala medier, kommunikation och human resources, med avsikten att få en djupare inblick i hur sociala medier bör och kan användas i rekryteringssammanhang. Vi kopplade våra intervjuresultat till teorier kring bland annat rekrytering, sociala medier och employer branding.

  Studiens frågeställningar berörde hur företagen och de offentliga organisationerna möter social rekrytering samt hur de använder social rekrytering idag. De professionella aktörerna besvarade frågor kring hur de ser på samspelet mellan rekrytering och sociala medier. Genom våra intervjuer kan vi se likheter mellan hur företagen och de offentliga organisationerna använder sociala medier. De professionella aktörerna ser stora möjligheter för sociala medier i samband med rekrytering.

  Tilldelningsdatum2011-maj-16
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMichael Johansson (Handledare), Martin Wetterstrand (Handledare) & Carin Linander (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Arbetslivsstudier (50903)

  Nyckelord

  • ocial rekrytering
  • rekrytering
  • sociala medier
  • nätverk
  • human resources

  Citera det här

  '