Sociala kategorier och stereotypa uppfattningars inverkan vid bedömning av gymnasieelever

 • Karin Riddersporre

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Stereotypa uppfattningar om människor grundar sig på egenskaper som

  associeras med sociala kategorier. Denna tillhörighet ger olika

  referenspunkter, så kallade standards, vid bedömning av andra. Utifrån

  teorin om shifting standards och antagandet att gymnasieprogram kan ses

  som sociala kategorier, undersöktes om och hur bedömningar av elever från

  olika typer av gymnasieprogram varierade och påverkades. Åttiotre

  personers enkätsvar som analyserades. Antingen bedömdes en typisk elev

  samt en specifik elev, eller enbart en specifik elev, från ett studie- eller

  yrkesförberedande program. Hypotesen var att en aktiverad effekt av en

  generell standard för en programtyp skulle skilja sig åt mellan

  programtyperna. Det fanns en signifikant skillnad i uppfattning om den

  typiska eleven från respektive programtyp. Dock fanns inga signifikanta

  skillnader kring den specifika eleven mellan programtyperna och således

  aktiverades ingen effekt av standarden.

  Tilldelningsdatum2010-juli-23
  OriginalspråkSvenska
  HandledareTobias Johansson (Handledare) & Ulf Holmberg (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Psykologi (501)

  Nyckelord

  • sociala kategorier
  • stereotyper
  • gymnasieelever

  Citera det här

  '