Sociala medier - en gråzon i arbetslivet?
: En kvalitativ studie om arbetsgivares upplevelser kring anställdas publiceringar i sociala medier

 • Jeanette Andersson
 • Malin Stålhammar

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vi har utfört en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjumoment. Syftet med studien är att få djupare insikt om hur arbetsgivare upplever anställdas publiceringar i sociala medier. Detta då det gällande rättsläget ligger inom en gråzon som arbetsgivare inte kan grunda sina beslut på när även publiceringarna kan uppkomma utanför arbetstagares arbetstid. Därför har vi även tittat på kringliggande faktorer för varför arbetsgivare tror att dessa publiceringar uppkommer och hur arbetsgivare rent praktiskt resonerar kring problematiken. Det som blivit uppenbarat i studien är att arbetsgivares personliga värderingar spelar stor roll i huruvida utgången av uppkomna händelser ter sig.

  Tilldelningsdatum2011-apr.-13
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMartin Wetterstrand (Handledare), Michael Johansson (Handledare), Stefan Andersson (Examinator) & Carin Linander (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Arbetslivsstudier (50903)

  Nyckelord

  • sociala medier
  • lojalitet
  • kritik
  • gränslöst arbete
  • gråzon
  • arbetsliv
  • arbetsgivare
  • arbetstagare
  • företagskultur
  • högt i tak

  Citera det här

  '