Sociala medier en ventileringskanal?
: en kvalitativ studie som behandlar arbetstagare som uttrycker sig om sin arbetssituation via sociala medier samt vilka konsekvenser detta kan få.

 • Alexandra Ivstam

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Arbetstagare som uttrycker sig om sin arbetssituation via forum som sociala medier har blivit allt vanligare. Denna undersökning försöker svara på varför arbetstagare väljer att uttrycka sig om sin arbetssituation via detta forum och vilka konsekvenser detta kan få. Först har intervjuer med arbetstagare som uttryckt sig via sociala medier om sin arbetssituation genomförts. Därefter har vinjetter utformats utifrån resultatet från intervjuerna samt ett uppmärksammat fall i tidningen om just en sådan här händelse. Vinjetterna har sedan presenterats för en VD, en konsultchef med personalansvar och en fackombudsman för att kunna ta del av deras reaktioner på situationerna. Resultatet från undersökningen visar på flera bidragande faktorer till varför arbetstagare väljer sociala medier som forum för sitt uttryck om sin arbetssituation. Sociala medier som en ventil, relation med sin närmsta chef och paralleller till whistleblowing har gjorts. Konsekvenserna har varit varierande från uppsägning till inga konsekvenser alls. Resultatet visar också på konsekvenser som ärligare arbetstagare, tappat förtroende mellan chef och arbetstagare samt svårigheter att bedöma situationer.

  Tilldelningsdatum2011-apr.-20
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMartin Wetterstrand (Handledare) & Michael Johansson (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • sociala medier
  • facebook
  • blogg

  Citera det här

  '