Socialarbetare
: professionell medmänniska eller byråkrat?

 • Helena Gagner

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Tilldelningsdatum2010-juli-20
  OriginalspråkSvenska
  HandledareIng-Britt Svensson (Handledare) & Anders Giertz (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Socialt arbete (50402)
  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • makt
  • profession
  • professionell
  • socialt arbete
  • organisationsteori

  Citera det här

  '