Socialt och kulturellt deltagande hos kvinnor med utländsk bakgrund

 • Josefin Muya

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrunden till den här studien är att tidigare studier har visat att det sociala och kulturella deltagandet är lägre hos kvinnor med utländsk bakgrund än för kvinnor födda i Sverige. Studier har visat att kvinnor med utländsk bakgrund har också oftast sämre hälsa än till exempel personer födda i Sverige. Syftet är att undersöka vilka sociala och kulturella aktiviteter kvinnor med utländsk bakgrund utför, vilken betydelse för det egna välbefinnandet det har och hur kvinnorna själva beskriver erfarenheter som har betydelse för deras upplevelse av deras deltagande. En kvalitativ metod användes där datainsamlingen skedde genom 8 halvstrukturerade intervjuer med kvinnor som var över 18 år och födda utanför Europa. Materialet analyserades sedan med hjälp av en innehållsanalys. Resultatet visade att samtliga deltagare deltog i sociala och kulturella aktiviteter som bland annat fysisk träning, religiösa aktiviteter och sociala medier. Deltagarna ansåg att aktiviteterna främjade deras hälsa. Deltagarna uppgav också att faktorer som språk och kultur hade betydelse för deras deltagande. De slutsatser som har dragits är att deltagandet i sociala och kulturella aktiviteter ökar deltagarnas välbefinnande och att det finns faktorer, som framför allt språk, som påverkar deltagandet hos kvinnorna. Ur ett folkhälsopedagogiskt perspektiv är det viktigt att det fokuseras på hälsofrämjande arbete som på olika sätt främjar integrationen och inte assimilering.

  Tilldelningsdatum2015-juni-23
  OriginalspråkSvenska
  HandledareBo Nilsson (Handledare), Anders Eklöf (Examinator) & Bengt Ågren (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Folkhälsopedagogiskt program

  Högskolepoäng

  • 30 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

  Nyckelord

  • socialt deltagande
  • kulturellt deltagande
  • hälsa
  • kvinnor
  • utländsk bakgrund
  • ackulturation

  Citera det här

  '