Sociologistudier - en börda eller en tillgång?

 • Gerd Wärnefjord

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Mitt primära syfte är att få veta vad som hänt med studenterna som studerat sociologi i Kristianstad. Mina teoretiska utgångspunkter är att förklara vad kunskap i sociologi innebär. Målet med studien är att ta reda på om studenterna fått arbete inom området, efter avslutade studier i sociologi. Empiriska utgångspunkten är att försöka belysa problemet utifrån dagens arbetsmarknad och Högskola. Först gjordes en litteraturgenomgång, där söktes information angående sociologernas åsikter beträffande sociologin i samhället. Relevant litteratur från andra högskolor fanns, och två av dessa nämns, en intervjuundersökning har utförts. Ett individperspektiv har använts i analysen av samtalsintervjuerna. Vad som företrädesvis intresserat mig är huruvida sociologerna arbetar inom relevanta yrken. Verksamheter där sociologer har möjlighet till arbete omtalas. Jag gör en ansats till att förklara varför jag anser att sociologin behövs i dagens samhälls- och arbetsliv. Resultatet påvisar att studier i sociologi inte är tillräckligt för att få ett relevant yrke. Det fanns personer med relevanta yrken, men de hade ytterligare utbildning. Jag upptäckte även att ytterst få personer, vilka inte studerat på högskolan, vet vad kunskap i sociologi innebär. Sociologerna är nöjda med sitt val av ämne. Allmänt sett kan sägas att samhället inte har upptäckt behovet av sociologer, vilket de intervjuade sociologerna ansåg märkligt.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Sociologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '