”Som en skygg hund”
: -En litteraturstudie om personers upplevelse av att leva med schizofreni

 • Joakim Svensson
 • Ulf Johansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: En procent av den svenska befolkningen får någon gång i livet diagnosen schizofreni. Sjukdomen kan leda till funktionsnedsättningar som påverkar det dagliga livet. Det kan vara svårt att förstå upplevelsen av att leva med schizofreni. Det finns positiva symtom som rösthallucinationer och vanföreställningar, det finns även negativa symtom som viljelöshet, apati och osocialt beteende. Syfte: Att belysa personers upplevelser av att leva med schizofreni. Metod: Litteraturstudie baserad på sexton kvalitativa artiklar. Resultat: Åtta kategorier erhölls utifrån analys av personers upplevelser av att leva med schizofreni, utöver detta identifierades utanförskap som ett övergripande tema. Diskussion: Utanförskapet berodde på en oförstående omgivning som i sin tur delvis berodde på stigmatisering av personer med schizofreni. Personer med schizofreni valde att isolera sig vilket delvis kunde bero på ekonomiska svårigheter. Sjuksköterskan kan vara en viktig del i att personer med schizofreni återhämtar sig och kan bryta upplevelsen av utanförskap. Slutsats: Vid omvårdnaden av personer med schizofreni kan det vara avgörande att sjuksköterskan är medveten om och arbetar aktivt för att bryta det upplevda utanförskapet. Denna studie kan vara en påminnelse om vilka områden som sjuksköterskan kan beakta vid omvårdnaden av personer med schizofreni.

  Tilldelningsdatum2014-aug.-19
  OriginalspråkSvenska
  HandledareIrene Persson (Handledare) & Gerth Hedov (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 30 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)
  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Nyckelord

  • sjuksköterska
  • schizofreni
  • upplevelse
  • omvårdnad
  • utanförskap
  • stigma

  Citera det här

  '