Sorgen tar inte ledigt
: Hur arbetsgivare möter medarbetare i sorg

 • Tekla Flote
 • Mona Høgsborg

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Många människor kommer drabbas av sorg någon gång i livet och eftersom arbetet är en stor del av livet, kommer många därför hantera sin sorg på arbetsplatsen. Arbetsgivare spelar därför en väsentlig roll i en medarbetares sorgeprocess. Syftet med studien är att undersöka hur arbetsgivare förhåller sig till medarbetare i sorg och vilka eventuella styrdokument, såsom policys, som finns på arbetsplatsen. Materialet samlades in genom sju kvalitativa och semistrukturerade intervjuer som därefter bearbetades med en tematisk analys. Resultatet visade att arbetsgivaren agerade genom att sträcka ut en hjälpande hand i form av stöd och flexibilitet för att möta medarbetarens behov. Arbetsgivaren hade även ett formellt uppdrag genom att agera vid medarbetares sorg utan att det fanns bestämda regler kring detta. Resultat visade även att styrdokument skulle kunna vara relevanta samt att arbetsgivare generellt utgick utifrån varje situation och agerade därefter. En hjälpande hand och arbetsgivarens formella uppdrag var det huvudsakliga resultatet. Svaret på studiens frågeställning är att samtliga informanter har gett någon form av stöd och att det inte funnits några direkta styrdokument som stöd till arbetsgivaren. Slutsatsen som författarna drar är att ansvaret läggs på den enskilde arbetsgivaren och att ett styrdokument därav skulle kunna vara fördelaktigt. Författarna anser att en medarbetare kan kräva en grundtrygghet på sin arbetsplats, det ska inte spela någon roll vilken arbetsgivare medarbetaren har.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareCornelia Wulff Hamrin (Handledare) & Erika Andersson Cederholm (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Personal- och arbetslivsprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Arbetslivsstudier (50903)

Nyckelord

 • Sorg
 • förlust
 • kris
 • stöd
 • arbetsplats
 • sorgeprocess
 • arbetsgivare
 • medarbetare

Citera det här

'