Sovstunden i förskolan
: En studie om hur beröring kan skapa trygghet

 • Evelina Jönsjö
 • Josefine Åström

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Syftet med denna studie har varit att se vilka olika former av taktil beröring pedagoger använder sig av under sovstunden och varför dessa används. Fokus ligger även på vilken syn pedagoger har på beröring. Forskningsfrågorna är följande: Vilka former av taktil beröring används av pedagoger under sovstunden och varför? Hur kan beröring användas i förskolan för att skapa en omsorgsfull och trygg sovstund? Denna studie baseras på observationer där de sju medverkande pedagogerna sedan intervjuats i direkt anslutning efter sovstunden. Studien lyfter begrepp som taktil beröring, omsorg och integritet. Resultatet har analyserats utifrån omsorgsetiken av Nel Noddings där hon beskriver att alla människor har ett behov av att bli omsorgsfullt bemötta av andra. Resultatet visar på att samtliga pedagoger använder sig av flera olika former av beröring för att skapa en trygg och omsorgsfull sovstund.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareElin Hjelm (Handledare), Elisabeth Porath Sjöö (Examinator) & Anette Emilson (Handledare)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • förskola
 • beröring
 • taktil
 • omsorg
 • trygghet
 • integritet

Citera det här

'