"Spännande, men det är rätt bra som det är"
: en studie av hur läromedelsförlag och lärare i religion resonerar kring den framtida läroboken

 • Sarah Jingfors

  Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

  Abstract

  Syftet med denna uppsats är att diskutera och redogöra för hur religionslärare och läromedelsförlag resonerar kring religionskunskapslärobokens koppling till digital informationsteknik. Genom intervjuer med lärare och läromedelsförlag ville jag ta reda på om det finns en efterfrågan av en lärobok med koppling till digital informationsteknik, vilka funktioner de skulle vilja ha i ett sådant läromedel och vilken funktion det beskrivs få i undervisningen. Resultaten visar att det finns en efterfrågan av läromedel med koppling till digital informationsteknik även om olika grupper av lärare efterfrågar olika saker precis som de förhåller sig olika till teknik och läroboken. Resultaten bekräftar teorin om att ny teknik i skolan leder till en evolution snarare än en revolution då lärarna främst vill kunna använda tekniken till det de redan gör idag. Detta blir en svårighet för förlagen då satsningar på digitala funktioner inte tilltalar den grupp av lärare som använder läroboken mest idag och den grupp av lärare som efterfrågar mer digitala funktioner bara ser läroboken som en i mängden av läromedel och antagligen inte kommer att använda den mer trots nya funktioner.

  Tilldelningsdatum2012-dec-06
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnders Eklöf (Handledare) & Sinikka Neuhaus (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • lärobok
  • religionskunskap
  • ikt
  • interaktiva övningar
  • e-bok
  • online-bok

  Citera det här

  '