Spanskstuderande elevers erfarenhet av och inställning till målspråksanvändning i klassrummet

 • Liza Andersson

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Tilldelningsdatum2009-juni-30
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnita Håkansson (Handledare) & Christina Gullin (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 22,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • målspråk
  • målspråksanvändning
  • modersmål
  • inflöde
  • utflöde
  • kursplan

  Citera det här

  '