Sparbankernas val, Swedbank eller inte?

 • Andreas Nilsson
 • Andrée Andersson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Just nu befinner vi oss i vad som ser ut att bli modern tids största ekonomiska svacka. Banker runt om i världen försätts i konkurs och bankerna i Sverige drabbas också av den aktuella situationen. Sparbankerna och Swedbank är givetvis också med i det som sker. För Sparbankerna är det hela tiden en fråga om hur man ska se på samarbetet med Swedbank.

  Swedbank har fått utstå mycket negativ publicitet i massmedia vilket även påverkar sparbankernas verksamhet. Det pågår ständigt ett samarbete mellan ett antal sparbanker och Swedbank. I vår uppsats har vi valt att titta närmare på detta samarbetes vara eller icke vara. Det finns sparbanker som valt att gå sin egen väg, bort från samarbetet med Swedbank, det finns de som enbart köper tjänster och de som låter Swedbank köpa aktier i sparbanken. Denna uppsats kommer att titta på en del faktorer som skiljer dessa åt men också vilka likheter som finns.

  Denna uppsats kommer i huvudsak vara uppbyggd kring intervjuer med personer i ledande ställning. Tre banker har vi varit i kontakt med som har försökt ge oss relevant information. Att utföra intervjuer med respondenter i ledande ställning gör att svaren formas efter vad respondenten vill ha sagt, inte vad vi har frågat. Det är därför våra tolkningar som lett till följande resultat.

  Slutsatserna vi dragit är att de som valt att samarbeta med Swedbank ser produkter, tjänster, expertis och IT-system som den mest relevanta anledningen. Dessa sparbanker har helt enkelt stordriftsfördelar. Vi menar också att de sparar mycket pengar på att inte utveckla alla dessa tjänster själva. För banken som har valt att gå sin egen väg lyfter vi fram fördelen med att vara oberoende och att man inte vill ha någon med så pass stort inflytande över sig. Man vill vara sin egen bank. Vi inser dock att det måste ha kostat oerhört mycket att utveckla och bli en fullsortimentsbank.

  Tilldelningsdatum2009-aug.-11
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLeif Holmberg (Handledare) & Leif Holmberg (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 30 hp

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • sparbanker

  Citera det här

  '