Specialpedagogen som handledare
: En studie av specialpedagogers handledning i en mellanstor kommun i Sverige

 • Eva Klarberg

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Den här studien handlar om specialpedagogens roll som handledare i skolan. Syftet med studien är att undersöka om specialpedagoger handleder andra pedagoger och i så fall i vilken omfattning. Jag vill också ta reda på specialpedagogers, rektorers och andra pedagogers inställning till specialpedagoger som handledare. Studien genomförs med hjälp av intervjuer och enkäter till specialpedagoger, rektorer och andra pedagoger i en mellanstor svensk kommun. Jag har valt att använda diskursanalys för att analysera och tolka mina resultat. Sammanfattningsvis pekar resultaten i min studie på att kommunens specialpedagoger handleder i mycket liten omfattning, men är positiva till att handleda. Rektorerna har en vision om att specialpedagogerna ska arbeta mer utifrån intentionerna i deras utbildning, men verkligheten ser inte ut så. Övriga pedagoger i skolan har liten erfarenhet av handledning och alla är inte positiva till specialpedagogen som handledare.

  Tilldelningsdatum2009-juni-17
  OriginalspråkSvenska
  HandledareBritten Ekstrand (Handledare), Daniel Östlund (Handledare) & Claes-Göran Wenestam (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 30 hp

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • handledning
  • specialpedagogens roll
  • specialpedagogik
  • handledande samtal

  Citera det här

  '