Specialpedagogens roll i förskolan En kvalitativ studie om förväntningar på specialpedagogens uppdrag

 • Carita Persson
 • Cecilia Rietz

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Abstract

  Denna uppsats belyser förväntningar på specialpedagogrollen samt undersöker om specialpedagogens tre uppdrag som undervisare, utredare och utvecklare efterfrågas. I litteraturdelen definieras begreppet specialpedagogik samt kunskapen om specialpedagogrollen i handledning, kartläggning och utveckling. Förskolan är till för alla barn, och de bör ses utifrån ett helhetsperspektiv. Detta beskrivs i ett utvecklingsekologiskt perspektiv. Lärare i förskolan och skolledares yrkesroll belyses.

  För att åskådliggöra vilka förväntningar personalen i förskolan har på specialpedagogens uppdrag, har vi valt att genomföra en kvalitativ semistrukturerad intervju med lärare i förskolan, skolledare och specialpedagoger.

  Resultatdelen visar att specialpedagogik är svårt att definiera. Kompetensen som specialpedagogen besitter ses som en skillnad jämfört med pedagogik. Handledning är för alla yrkesgrupper det viktigaste uppdraget och det som alla yrkesgrupper vill att specialpedagogen arbetar med. Skolledarna vill se mer undervisning till barnen, och specialpedagogerna vill undervisa samt fortbilda pedagoger i förskolan. Lärarna i förskolan efterfrågar fler specialpedagoger att tillgå.

  Vi har funnit att specialpedagogens uppdrag motsvarar de intervjuades förväntningar. Samtliga respondenter har stort förtroende för specialpedagogens kunskap. Lärarna vill ha mer tid till utvärdering av specialpedagogiska insatser och fler specialpedagoger att tillgå. Skolledarna önskar mer enskild undervisning av barn från specialpedagogen. Handledning är bland de viktigaste uppgifterna, men begreppets innebörd behöver tydliggöras.

  Tilldelningsdatum2006-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '