Specialpedagogers uppfattning av begreppet läs- och skrivsvårigheter/dyslexi samt arbetsformer med dessa

 • Sofie Bengtsson
 • Helena Yngvesson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna uppsats är att undersöka specialpedagogers uppfattning av begreppet läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och hur de arbetar med de lägre skolåldrarna. Vi ville genom att läsa litteratur som behandlar ämnet samt genom en kvalitativ undersökning få svar på vår problemprecisering. Vi har undersökt hur specialpedagoger i en kommun i södra Sverige med cirka 70 000 invånare arbetar med elever som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Detta har vi gjort genom att intervjua fem specialpedagoger på fem kommunala skolor varav en med alternativ pedagogik. Uppsatsen innefattar exempelvis begreppsdefinitioner, åtgärder och hjälpmedel. I undersökningen framgick det bland annat att specialpedagogerna arbetade enskilt med elever som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och att det inte fanns några direkta hjälpmedel för att underlätta elevernas skolgång. Det fanns inga större skillnader i specialpedagogernas arbetssätt, utan det skedde enskilt tillsammans med eleven i ett avskilt rum.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '