Specialpedagogik i förskolan Några lärares beskrivningar av sina erfarenheter och förväntningar på specialpedagogen som stöd

 • Kristin Gannby
 • Susanne Månsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Att arbeta med barn är en stor utmaning, varje barn är unikt utifrån sina egenskaper och förutsättningar.Till förskolan, barnens första skola kommer barn med olika förutsättningar, erfarenheter, kunskaper och behov, vilka ligger till grund för verksamheten. Alla barn behöver stöd för sin utveckling, några behöver extra stöd under vissa perioder, andra under en längre tid.

  En viktig princip som gäller i förskolan är att barns behov av särskilt stöd ska tillgodoses i den ordinarie verksamheten hellre än särlösningar. Förskolan har ett särskilt ansvar för barn i behov av särskilt stöd.

  Specialpedagoger är en relativt ny kategori pedagoger i förskolan. I den kvalitativa intervju- studien beskriver några lärare sina erfarenheter och förväntningar på specialpedagogen som stöd. Resultatet visar att specialpedagogen är ett stort stöd i arbetet med barnen. Hon har framförallt en mycket viktig roll i arbetet med de barn som behöver extra stöd i sin utveckling och i samarbetet med deras vårdnadshavare. Det finns överlag en viss osäkerhet beträffande inom vilka områden man kan använda sig av specialpedagogens stöd vilket tyder på att hennes roll behöver förtydligas för lärarna i förskolan.

  Tilldelningsdatum2006-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '