Specialpedagogik i förskolans verksamhet
: en studie om hur pedagoger och specialpedagoger beskriver bemötandet av barn i behov av särskilt stöd

 • Ann-Margret Mauritsson
 • Camilla Westerberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med studien är att studera hur pedagoger och specialpedagoger i förskolans verksamhet beskriver och upplever sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd. Sex semistrukturerade intervjuer har genomförts på olika förskolor för att få svar på detta. Fyra förskollärare och två specialpedaoger har deltagit i intervjuerna. Det framkom i undersökningen att de anser att det är barn som har någon slags svårighet eller som är i behov av lite mer stöd än andra barn. Det framkom även att de anser att alla barn är i behov av särskilt stöd någon gång. Det pedagogerna betonade var att se barnens behov och möjligheter till utveckling ur ett individuellt perspektiv. Samtliga tillfrågade pedagoger på förskolan betonar vikten av stöd och hjälp av specialpedagogerna. I undersökningen framkom det även vilka faktorer som pedaogerna och specialpedagogerna anser ligga bakom ett behov av särskilt stöd.

  Tilldelningsdatum2011-juli-01
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMarie-Louise Hjort (Handledare) & Jerry Rosenquist (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)
  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • barn i behov av särskilt stöd
  • bemötande
  • kompetens
  • pedagog i förskolan
  • specialpedagog
  • specialpedagogik

  Citera det här

  '