Specialpedagogik, med datorn som verktyg
: en möjlighet tilll ökat elevengagemang för skolarbetet

 • Catarina Gardelach

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Syftet med detta arbete är att belysa hur datorprogrammet OneNote kan användas för att stimulera elevers engagemang för skolarbetet.

  Hur kan OneNote användas som ett alternativt specialpedagogiskt utbildningsprogram?

  Vad säger den senaste forskningen om datorn som verktyg i skolan och i specialundervisningen?

  I studiens teoretiska ramverk används forskaren Puentedura SAMR-modell för att analysera en arbetsmodell utvecklad i OneNote. Studien beskriver hur OneNote kan användas samt hur ett utbildningsprogram kan vara uppbyggt och tar även upp de svårigheter det medför att bygga upp ett utbildningsprogram, såsom brist på kompetensutbildning och arbetsredskap. Lagtexter, förordningar och deklarationer redovisas för att belysa den specialpedagogiska rollen. Metoden som använts är aktionsforskning och är en metod som används när ett problemområde har identifierats, och viss åtgärder vidtagna. Problemområdet i denna studie identifierades som åtgärder för att attrahera hemmasittande elever tillbaka till skolan och för att stimulera elevernas engagemang för skolarbetet användes dataprogrammet OneNote. Slutsatsen av studien visar att OneNote som utbildningsplattform fungerar som ett specialpedagogiskt verktyg och har utvecklingsmöjligheter. Engagemanget för skolarbetet hos de eleverna som använde OneNote har ökat och datorn som pedagogiskt hjälpmedel datorn har bidragit till en positiv utveckling i att skapa goda lärandemiljöer. Andra mycket positiva aspekter är att elevernas självständighet har ökat och därmed deras självförtroende.

  Tilldelningsdatum2017-sep.-08
  OriginalspråkSvenska
  HandledareChrister Ohlin (Handledare) & Ann-Elise Persson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Specialpedagogiskt program

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • alternativt utbildningsprogram
  • datorn i skolan
  • elevengagemang
  • hemmasittande
  • onenote
  • specialpedagogik

  Citera det här

  '