Spegel, spegel på väggen där, säg mig vem som mest lämplig för tjänsten är?
: en vinjettstudie om chefers tankesätt i rekryteringsprocesser

 • Johanna Möller
 • Beatrice Cehlin

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Historiskt sett har segregeringen mellan könen alltid varit ett problem. Uppdelningen av arbetsmarknaden bidrar till våra olika förväntningar och de stämplar som finns på könen. Mångfalden begränsas av att vi rekryterar vår egen spegelbild. Syftet med studien är att undersöka om chefer rekryterar sin egen spegelbild. Följaktligen vill vi studera hur chefer kategoriserar utifrån kön samt vilka effekter det kan ge på mångfalden. Tidigare forskning visar att ledare strävar efter social likhet för att det ger trygghet, vi har lättare för att skapa nära relationer med de som är lika oss själva. Vi har därför valt att göra en vinjettstudie och individuella intervjuer med åtta chefer. Resultatet har analyserats med hjälp av textanalys. Resultatet visar att chefer tenderar att rekrytera den kandidat de känner mest likhet med, det behöver dock inte vara den stereotypa spegelbilden utan bara en del av den. Cheferna är medvetna om problematiken bakom spegelbilds rekrytering och den brist på mångfald det bidrar till. De har däremot inte tillräcklig med kunskap eller förståelse för att lägga den tid som krävs för att uppnå detta i sina rekryteringsprocesser. Studiens resultat visade att män och kvinnor inte får några stämplar beroende på sin könstillhörighet kopplat till tjänst, däremot kunde vi se tydliga stämplar kopplat till personliga egenskaper.

Tilldelningsdatum2020-apr.-08
OriginalspråkSvenska
HandledareUlf Ericsson (Handledare) & Sören Augustinsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Personal- och arbetslivsprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Arbetslivsstudier (50903)
 • Genusstudier (50902)

Nyckelord

 • spegelbild
 • rekrytering
 • mångfald
 • chefer
 • könsetiketter

Citera det här

'