Spelares upplevelser i datorspel
: grafikkvalitet kontra spelatmosfär

 • Rasmus Karlsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Ett område inom digital design som börjat få mer uppmärksamhet är upplevelsedesign. Godanvändbar design är viktigt men människor har ett växande behov av att bli underhållna ochengagerade genom digitala medier. Det har blivit mer relevant på senare tid då datatekniskaprodukter och tjänster blir allt vanligare i samhället. Framförallt är det i hem- och fritidsmiljöersom det blivit vanligare. En naturlig följd av utvecklingen är att datorspelsbranschen växer. Den ärnu i samma storlek som filmindustrin och det har blivit lika vanligt att spela datorspel som att tittapå teve. Forskning om datorspel och spelupplevelse är därför intressant i närliggandeämnesområden såsom upplevelsedesign och interaktionsdesign. Det kan bland annat tillföra utökadkunskap om att på bättre sätt skapa engagemang och motivera handling.Något intressant med datorspel är fokuset på allt högre grafikkvalitet. Vi kommer kanske inom ensnart framtid ha mycket svårt att skilja mellan grafik och verklighet. Frågan är hur denna utvecklingska betraktas? En del menar att det är negativt eftersom att andra spelelement får mindre fokus ochprioritet. Ett sådant spelelement är spelatmosfär. Spelatmosfär är ett spelelement som på senare tidblivit allt mer universell och neutral för att passa en bredare spelardemografi.För att bedöma utvecklingen i datorspelsbranschen undersöktes hur spelupplevelsen påverkas avgrafikkvalitet och spelatmosfär. Resultaten tyder på att utvecklingen i datorspelsbranschen kanbedömas som förnuftig och logisk. Samtidigt tyder resultaten på att det finns alternativa vägar föratt skapa lika god spelupplevelse. Ett av dessa alternativ illustreras i slutet av arbetet i form av ett designförslag.

  Tilldelningsdatum2013-sep.-06
  OriginalspråkSvenska
  HandledareKerstin Ådahl (Handledare), Mårten Pettersson (Handledare) & Martin Wetterstrand (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Digital design

  Kurser och ämnen

  • Informatik

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Människa-datorinteraktion (10204)
  • Design (60406)

  Nyckelord

  • datorspel
  • spelindustrin
  • pc-spel
  • casual-spel
  • spelgrafik
  • grafikkvalitet
  • närvaro
  • nischad
  • spelatmosfär
  • spelupplevelse

  Citera det här

  '