Spelets regler
: om postdemokrati och spelpolitik i Sverige

 • Liisa Norén

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Sociologen Colin Crouch beskrev i sin bok ”Post-democracy” från 2004 om en demokrati i förändring, i rörelse bort från den dialogen mellan samhällsaktörer som demokratin tidigare byggt på, för att i ett postmodernt samhälle istället hamna i händerna på en politisk- och företagselit. Denna kvalitativa fallstudie tar sin ansats i begreppet postdemokrati för att studera datainsamlingen av samspelet mellan svenska staten, spelbolag och andra aktörer kring genomförandet av en ny spellag som började gälla i Sverige 1 januari 2019. Studiens syfte var att undersöka om, och i så fall på vilket sätt, empirin kunde ses som ett exempel på postdemokratiska processer i svensk politik. Processen mellan aktörerna belystes genom en granskning av dokument upprättade av regering, riksdag och dess myndigheter, spelbolagen, representanter för spelberoende, spelforskning samt medierapportering. Studien genomfördes med utgångspunkt i Colin Crouchs beskrivning av postdemokrati inom företagande, politik och medborgarskap samt statsvetaren Chantal Mouffes begrepp om ”politik” och ”det politiska”. Resultatanalysen visar på att delar av beslutsprocessen och efterspelet kan benämnas som postdemokratiska, samt att den bedrivna politiken utgår enligt Mouffes definition mer från de demokratiska principerna som handlar om frihet snarare än om jämlikhet.

   

   

  Tilldelningsdatum2020-nov.-03
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLiv Sunnercrantz (Handledare) & Jonas Ringström (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Sociologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Sociologi (50401)

  Nyckelord

  • postdemokrati
  • crouch
  • mouffe
  • spelbolag
  • svenska spel
  • monopol
  • politiskt deltagande

  Citera det här

  '