Spindeln i nätet
: en studie av brister i samverkan mellan ledare

 • Jesper Lundström
 • Anders Tykesson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Huvudämne: Att studera operativa chefers förmåga att samverka med sina medarbetare och anställda samt att i anslutning till detta undersöka hur de olika hinder som tenderar att uppstå hanteras för att få denna samverkan att fungera optimalt. Bakgrund: Sedan ett par år tillbaks har vi båda arbetat inom organisationen vi studerat. Detta gav oss god access till samtliga avdelningschefer vilket medförde goda förutsättningar för att få till en bra analys. Syfte: Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att undersöka vilka hinder för samverkan som tenderar att uppstå chefer emellan samt undersöka hur dessa hinder hanteras. Metod: Vi har valt att använda oss av intervjuer av främst operativa chefer på olika avdelningar inom samma organisation för att besvara vårt syfte. Resultat: Vi upptäckte genom vår undersökning att operativa chefer verkar sitta i en korseld, fast mellan anställda, kunder och högre chefer. Den ständiga press som detta medför verkar kunna bli ett stort hinder för att samverka optimalt med tanke på den stora diversifiering av arbetsuppgifter som uppstår. Resultatet verkar bli att chefer tenderar att sätta sig själva i centrum och utgår från det faktum att organisationen kretsar kring den egna enheten. De håller sin egen avdelning hårt om ryggen och blir därmed sakta men säkert "spindeln i nätet". Följaktligen bör chefer i många situationer släppa på sitt inrotade revirtänkande och bli mer öppna mot chefer runt omkring för att istället för att motverka varann, samarbeta för organisationens bästa.

  Tilldelningsdatum2010-sep.-03
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLeif Holmberg (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • samverkan
  • ledarskap
  • chefer
  • organisation
  • mintzberg

  Citera det här

  '