Språkets betydelse för integration
: En kvalitativ studie där pedagogers erfarenheter av nyanlända barn undersöks

 • Clara Fira
 • Emelie Sjöberg

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Syftet med denna studie är att studera hur pedagoger beskriver arbetet med nyanlända barn i svensk förskola. Vi har använt oss av en kvalitativ undersökning där vi har intervjuat fem förskollärare i Skåne och Blekinge. Undersökningen har sin utgångspunkt i ett interkulturellt perspektiv. Resultatet har delats upp i fyra olika teman: språket, mångkulturell förskola, fortbildning/erfarenheter och arbetssituation. Via våra intervjuade pedagoger har vi fått reda på att det inte finns några stora skillnader kring hur pedagoger beskriver arbetet med nyanlända barn i svensk förskola. Alla pedagoger är eniga om att språket spelar en stor roll i hur barnet klarar av att integreras i barngruppen.

  Tilldelningsdatum2016-dec.-20
  OriginalspråkSvenska
  HandledareIngmarie Bengtsson (Handledare) & Charlotte Tullgren (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • nyanländ
  • etnicitet
  • kultur
  • mångkulturell
  • interkulturell

  Citera det här

  '