Språklig kommunikation i matematik årskurs 1-3

 • Lena Pärlemar
 • Johanna Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka i vilken omfattning eleverna får arbeta enskilt i matematikboken och i vilken omfattning de får kommunicera med varandra. Vi vill undersöka vilka arbetssätt som lärarna prioriterar i sin undervisning. Litteraturen berättar att när eleverna kommer till skolan har de ett vardagligt språk. I matematiken möts de av ett nytt, mer formellt språk, fullt av nya ord och begrepp. Genom att eleverna får möjlighet att kommunicera med varandra övar de upp sin språkliga förmåga som är en förutsättning för att eleverna ska få möjlighet att utveckla en matematisk förståelse. Att enbart arbeta i läroboken ger en alltför ensidig undervisning vilket medför att målen i matematik kan bli svåra att uppnå. Genom en enkätundersökning kartlades en kommun i södra Sverige vilket gav varierade resultat. Läromedel dominerar undervisningen men kompletteras av kommunikativa arbetssätt.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '