Språklig medvetenhet
: en undersökning om hur pedagoger i förskolan arbetar med barns språkliga medvetenhet

 • Anette Oksanen
 • Sonja Nordgren

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur pedagoger i förskolan arbetar med att stimulera barns språkliga medvetenhet. Vilka verktyg använder sig pedagogerna av för att stimulera den språkliga medvetenheten? Vi vill också ta reda på vilken roll pedagogen har för barns språkutveckling. Har miljön någon betydelse för språkutvecklingen?Undersökningen baseras på litteratur, samt intervjuer med åtta pedagoger som arbetar på fyra olika förskolor. Tre av förskolorna ligger i ett mångkulturellt bostadsområde och den fjärde förskolan ligger i en mindre tätort. Vi har även intervjuat specialpedagogen i det mångkulturella området.Resultatet visar att det är viktigt att barnen får tidig språkstimulans och att de får respons så att det blir dialoger i alla vardagssituationer. Det är viktigt att benämna saker och händelser med sina rätta ord.

  Tilldelningsdatum2013-juni-19
  OriginalspråkSvenska
  HandledareElisabet Radeklev (Handledare)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Språk och litteratur (602)

  Nyckelord

  • förskola
  • språk
  • språklig medvetenhet
  • verktyg
  • benämna
  • rim

  Citera det här

  '