Språkstörning i förskolan
: förskollärarnas förhållningssätt till barn med språkstörning

 • Emelie Ottosson
 • Beatrice Johansson

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Denna studie syftar till att undersöka hur fyra olika förskollärare med olika erfarenheter i förskolan upplever arbetet med barn som har en språkstörning. Vi var nyfikna på hur arbetssättet i förskolan kan se ut när man arbetar med barn som har en språkstörning men även om förskollärarna upplever att det finns några skillnader på barn som har ett eller flera språk i kombination med språkstörning. Vi har valt att använda oss av det sociokulturella och relationella perspektivet samt Jim Cummins perspektiv på flerspråkighet för att analysera vårt resultat. För att kunna besvara studiens frågeställningar har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer med fyra förskollärare i mellersta Skåne.  Det som framgår i intervjuerna med förskollärarna är att de alla anser att ett inkluderande arbetssätt verkar vara det bästa för att främja språkutvecklingen även hos barn som inte har en språkstörning.

Tilldelningsdatum2020-jan.-17
OriginalspråkSvenska
HandledareBertil Rosenberg (Handledare) & Jonas Asklund (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • förskola
 • språkstörning
 • flerspråkighet
 • enspråkighet
 • förskollärare
 • hjälpmedel

Citera det här

'