Språkstörningar, vad är det?
en undersökning baserad på intervjuer med logopeder, talpedagoger samt specialpedagoger

 • Annika Eriksson
 • Sussi Andersen

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Uppsatsen behandlar språkstörningar, och tar upp möjliga bakomliggande orsaker samt hurman kan underlätta för barn som lider av språkstörningar. Syftet är att skapa en förståelsekring språkstörningar och att ta reda på hur man kan underlätta för de barn som lider avspråkstörningar. Vår undersökning är baserad på intervjuer med logopeder, talpedagoger ochspecialpedagoger som arbetar med språkstörda barn dagligen. Anledningen till att vi valde attintervjua personer från dessa yrkeskategorier är för att de har breda kunskaper om barn medsärskilda behov.Utifrån vår undersökning kan vi konstatera att uppkomsten till språkstörningar fortfarande ärokänd, men det finns dock teorier som pekar på ärftlighet som möjlig bakomliggande orsak.Uppsatsen innehåller även tillvägagångssätt samt tips på hjälpmedel som kan underlätta förbarn med språkstörningar.

  Tilldelningsdatum2010-sep.-17
  OriginalspråkSvenska
  HandledareCamilla Ohlsson (Handledare) & Christina Gullin (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 22,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

  Nyckelord

  • språkstörningar
  • språksvårigheter
  • språk
  • hjälpmedel

  Citera det här

  '