Språkutvecklande insatser på fritidshemmet
: hur arbetar lärare i fritidshem med inkludering och delaktighet?

  • Noor Abdulghanni
  • Cizzi Lindholm

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med vår studie är att undersöka lärare i fritidshems arbete med delaktighet och inkludering i det språkutvecklande arbetet. I studien tar vi reda på vilka språkutvecklande insatser som genomförs inom ramarna för fritidshemmets verksamhet. Vidare undersöker vi vilka som genomför dessa insatser samt hur arbetet med delaktighet och inkludering i det språkutvecklande arbetet på fritidshemmet ser ut. I studien har vi intervjuat 6 pedagoger i en sydsvensk kommun, samtliga intervjuade pedagoger har minst två års erfarenhet av språkutvecklande arbete. Intervjuerna har sedan transkriberats och därefter analyserats utifrån för studien relevanta teorier och begrepp. Resultatet av vår studie visar på att samtliga av de lärare i fritidshem som vi har intervjuat ständigt arbetar med språkutveckling i det dagliga arbetet, samt att de till stor del känner sig inkluderade och delaktiga i de språkutvecklande insatser som genomförs på fritidshemmet.

Tilldelningsdatum2020-mars-26
OriginalspråkSvenska
HandledareAngerd Eilard (Handledare) & Marie-Louise Rodén (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: fritidshem med inslag av validering

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • delaktighet
  • fritidshem
  • inkludering
  • specialpedagogik
  • språkutveckling

Citera det här

'