Språkutveckling hos elever med svenska som andraspråk, med hjälp av skönlitteratur - en enkätundersökning om hur pedagoger från fyra yrkeskategorier på fyra skolor ser på skönlitteraturen som resurs vid sin undervisning av elever med svenska som andraspråk

 • Åsa Borg
 • Sofia Holm

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  På skolor idag är det inte ovanligt, i vårt mångkulturella samhälle, att det i klasserna finns någon elev med annat modersmål än svenska. Eftersom språket spelar en avgörande roll för individen att kunna delta socialt med andra och att klara av sin skolgång, krävs det av pedagogerna att de har kunskap om hur de på bästa sätt kan hjälpa eleven med dess språkutveckling. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur pedagoger från fyra olika skolor använder sig av skönlitteraturen som medel för elevernas språkutveckling. Resultatet bygger på litteraturgenomgång och enkäter som besvarats av pedagogerna på skolorna. Genom vår undersökning har det framkommit att en stark grund i modersmålet spelar stor roll för språkets utveckling hos eleven som har svenska som andraspråk. Pedagogerna betonar även biblioteket som en viktig resurs att använda sig av vid undervisning av eleverna med svenska som andraspråk.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '