"Spring inte inne"
: Pedagogers förhållningssätt till grovmotorik inomhus

 • Therése Berggren
 • Therése Larsen

Examensarbete: Högskoleexamen

Abstract

Syftet med detta arbete har varit att titta hur inomhusmiljön inspirerar till grovmotoriska rörelser inomhus. Vi har valt att fokusera på den grovmotoriska aspekten av fysisk aktivitet och vilket förhållningssätt pedagoger har till att barn får utöva sådana aktiviteter på förskolor. Två frågeställningar har vi formulerat utifrån vårt syfte och har från det satt oss in i forskning och relevant litteratur.

Vi har utgått från det sociokulturella perspektivet där barn lär sig hela tiden i samspel med vuxna och andra barn. Utifrån det sociokulturella perspektivet har vi använt oss av begreppen samspel och kommunikation.

Kvalitativ metod har vi använt oss av med semistrukturerade intervjuer och observationer för att kunna ta reda på vilket förhållningssätt pedagogerna har till grovmotorik är inomhus.

Tilldelningsdatum2019-juni-27
OriginalspråkSvenska
HandledareHilma Holm (Handledare) & Christel Persson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

 • förhållningssätt
 • förskola
 • grovmotorik
 • inomhus
 • pedagoger
 • tillåtande

Citera det här

'