Stärkelsers funktion som konsistensgivare vid olika temperaturer i pulversoppa
: en experimentell kvantitativ studie

 • Malin Lindgren
 • Felicia Lantz

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Fler och fler konsumenter efterfrågar Varma Koppen som kan tillagas med vatten vid lägre temperaturer än kokande vatten, vilket i nuläget inte är möjligt då pulversoppan blir för tunn vid tillsats av kallare vatten. I denna studie har olika sorters stärkelse arbetats med för att optimera det stärkelseinnehåll som finns i den befintliga produkten för att göra den viskös vid både höga och låga temperaturer. Resultatet blev att en av de två stärkelser som förekom i den befintliga produkten behölls men förändrades i mängd då den bidrog till viktiga smakparametrar. Den andra plockades bort och ersattes med en stärkelse som gjorde produkten mer viskös vid lägre temperaturer. För att ta reda på om den nya produkten skiljde sig ifrån den befintliga utfördes en viskositetsmätning och ett sensoriskt parvist preferenstest. Viskositetsmätningen bidrog med objektiv data som klargjorde ifall skillnader fanns eller inte. Det sensoriskt parvisa preferenstestet gav en inblick i vilken av de två produktvarianterna som konsumenterna föredrog. Den nya stärkelsen bidrar till högre viskositet vid temperaturer under 100oC och skiljer sig signifikant från den befintliga produkten och föredras av konsumenterna vid lägre temperaturer. Uteslutandet av en av de befintliga stärkelserna har dock bidragit till en försämrad munkänsla vid 100o C som konsumenterna ser som negativ. För att detta resultat ska kunna användas för att ge en optimerad pulversoppa krävs därför vidare produktutveckling på företaget.

  Tilldelningsdatum2013-maj-27
  OriginalspråkSvenska
  HandledareViktoria Olsson (Handledare), Jonas Olsson (Handledare) & Hanna Sepp (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Gastronomiprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Livsmedelsvetenskap (40103)

  Nyckelord

  • stärkelse
  • pulversoppa
  • viskositet
  • preferens

  Citera det här

  '