Stå mellan US GAAP & IFRS
: En historisk analys av FIFO- & LIFO-redovisning

 • Alma Mislimi
 • Tanja Ivanov

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med denna uppsats är att belysa varför LIFO- och FIFO-lagervärderingsmetoder fortsätter att stå mellan IFRS och US GAAP. Studien bygger på induktiv forskningsansats där generaliserbara slutsatser har dragits som ett resultat av observationerna. Målet är att uppnå kunskap genom insamlade fakta som grund för att skapa en helhetsbild ur ett historiskt perspektiv. Ett dussin relaterade artiklar har samlats in om LIFO- och FIFO-metoderna under 1960 till nu. För att kunna lokalisera viktiga händelser i standardsättarnas utveckling till metoderna har data framtagits från FASB och IASB från 1930 till nu. Fastän det föreligger en vilja och ett samarbete på konvergering kunde det påvisas att LIFO och FIFO fortsätter att vara mellan IFRS och US GAAP. Detta på grund av att i enlighet med IFRS ger LIFO inte en rättvisande bild i de finansiella rapporterna och US GAAP fortsätter att tillämpa LIFO-metoden.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMaria Bengtsson (Handledare), Titti Eliasson (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Företagsekonomi

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • ifrs
 • us gaap
 • lifo
 • lagervärderingsmetoder
 • standardsättare

Citera det här

'